08х18н10т розшифровка

Сталь: класифікація і розшифровка маркування 12Х18Н10Т

08х18н10т розшифровкаЛідируюче місце серед всіх металевих матеріалів, які застосовуються в машинобудуванні, приладобудуванні, будівництві та багатьох інших областях, займають стали. Вони володіють цінними технологічними характеристиками, широко затребувані за рахунок своїх механічних властивостей і фізико-хімічних параметрів.

Стали мають перевагу перед великою кількістю інших матеріалів не тільки завдяки комплексу своїх технологічних і конструкційних характеристик, але і з огляду на своїй демократичній вартості.

Технології виробництва сталей постійно вдосконалюються, це полягає не тільки в підвищенні якості. З’являються нові марки з особливими наборами необхідних характеристик.

Характеристики кожної конкретної стали залежать від її класифікаційної приналежності і набору входять в її склад елементів.

Розглянемо принципи класифікації стали .

Принципи класифікації стали

08х18н10т розшифровкаМожна виділити п’ять основних класифікаційних ознак, за якими проводиться поділ сталей:

 1. хімічний склад;
 2. призначення;
 3. якість;
 4. ступінь розкислення;
 5. структура.

Розглянемо докладніше кожну ознаку.

Класифікація за хімічним складом

За хімічним складом сталь підрозділяється на дві групи:

Обидві ці категорії за змістом вуглецю діляться на три підгрупи:

 1. низьковуглецеві (менше 0,3% вуглецю);
 2. середньовуглецеві (0,3-0,7% вуглецю);
 3. високовуглецеві (понад 0,7% вуглецю).

Легування стали здійснюється з метою досягнення тих чи інших необхідних властивостей стали шляхом введення до складу особливих легуючих елементів. В якості таких елементів часто застосовують хром, нікель, марганець, кремній, вольфрам, молібден, ванадій, титан і інші.

Залежно від змісту легуючих добавок самі леговані сталі підрозділяються на три групи:

 1. низьколеговані (менше 5% легуючих елементів);
 2. середньолеговані (5-10% легуючих елементів);
 3. високолеговані (більше 10% легуючих елементів).

Класифікація за призначенням

За призначенням сталь ділять на три основні класи:

 1. Конструкційні. Основна область застосування — виготовлення деталей різноманітних машин і механізмів, приладів, будівельних конструкцій.
 2. Інструментальні. Застосовуються для інструментів різного призначення (ріжучого, вимірювального, штампувального). Залежно від функцій інструменту сталь володіє відповідними характеристиками.
 3. Спеціального призначення. До цієї групи корозійностійкі сталі, жаростійкі і жароміцні, а також електротехнічні.

Класифікація за якістю

08х18н10т розшифровкаПід якістю слід розуміти комплекс властивостей, який визначається самим процесом виготовлення сталі. Серед характеристик якості можна відзначити технологічність стали, однорідність хімічного складу і будови, а також механічних властивостей. На якість стали впливає вміст у складі газів (водню, кисню, азоту) і шкідливих домішок (в їх числі сірка і фосфор).

За якістю сталь поділяють на такі групи:

 1. звичайної якості;
 2. якісні;
 3. високоякісні.

Класифікація за ступенем розкислення

Розкислення — процес видалення кисню із сталі в рідкому стані.

За ступенем розкислення розрізняють наступні групи:

 1. спокійні (повністю розкислення);
 2. напівспокійну;
 3. киплячі (слабо розкислення).

Назва підгруп відповідає характеру протікання процесу затвердіння.

Класифікація за структурою

В основі такої класифікації лежить структура в отожженном і нормалізованому стані, яка визначає особливості властивостей стали.

У отожженном стані конструкційні стали ділять на:

 1. доевтектоїдних (мають в структурі надлишковий ферит);
 2. евтектоїдні (структура складається з перліту);
 3. аустенітні;
 4. ферритні.

Після нормалізації стали по структурі діляться на наступні класи:

Вплив кожної структури на властивості сталей можна дізнатися зі спеціалізованої літератури.

Вплив вмісту вуглецю і легуючих елементів

08х18н10т розшифровкаСаме вміст вуглецю в стали, а також найменування і кількість введених в її склад легуючих добавок є найбільш цікавими для аналізу одержуваних властивостей конкретної марки.

На першому місці за важливістю стоїть вуглець, адже сталь і являє собою сплав заліза і вуглецю. Збільшення вмісту вуглецю спричиняє збільшення міцності з одночасним зниженням пластичності. Він також визначає здатність стали до технологічній обробці (різання, зварюваність, обробка тиском).

Легуючі елементи вносяться в необхідних пропорціях в залежності від необхідності отримання тих чи інших властивостей. Кожен елемент має свої особливості. Наприклад, хром покращує механічні властивості, нікель знижує порігхладноломкості, вольфрам і молібден сприяють збільшенню теплостойкости швидкоріза і т. Д.

Російська система маркування сталей

На світовому ринку металів відсутня єдина система маркування сталей. Паралельно існують російська, європейська, американська і японська системи. Відсутність єдиного стандарту вносить певні труднощі при міжнародних торгових операціях.

У нашій країні прийнята буквено-цифрова система. У ній літери відповідають різним елементам, а цифри вказують на вміст відповідних елементів. У Німеччині також іноді використовується система, подібна за принципом з російської.

Буквено-цифрова система має величезну перевагу в порівнянні з іншими, так як дозволяє не тільки відрізняти одну марку стали від іншої, але і по набору букв і цифр судити про технологічні та конструкційних характеристиках.

У вітчизняній системі також застосовуються деякі спеціальні позначення:

 • Стали звичайного якості позначаються індексом «Ст», за яким слід номер марки. Перед ним може бути позначена група умовами гарантії (механічних, хімскладу).
 • Конструкційні якісні вуглецеві сталі позначаються сотими частками процентного вмісту вуглецю і маркуванням ступеня розкислення (наприклад, 08КП).
 • Якісні вуглецеві інструментальні сталі позначені індексом «У», за яким слід вміст вуглецю в десятих частках відсотка (наприклад, У8).
 • Швидкорізальної сталі позначають індексом «Р», за яким слід вміст вольфраму в відсотках (наприклад, Р18).

Дуже інформативна маркування легованих сталей: для позначення легуючих елементів застосовуються відповідні літери російського алфавіту: «Х» — хром, «Н» — нікель, «Т» — титан, «М» — молібден, «Ю» — алюміній, «В» — вольфрам і т. д.

При маркуванні конструкційних легованих сталей на самому початку вказується вміст вуглецю в сотих частках відсотка, а при маркуванні інструментальних легованих — в десятих частках відсотка.

сталь 12Х18Н10Т

Розглянемо з позиції російської системи маркування склад і властивості однієї з найпопулярніших нержавіючої сталі 12Х18Н10Т. Розшифровка не складає особливих труднощів:

 • 08х18н10т розшифровкаПочнемо з «12». Це вміст вуглецю в сотих частках відсотка, т. Е. В нашому випадку вуглецю 0,12%.
 • Буква «Х» — хром. Позначення «Х18» говорить про те, що в стали міститься 18% хрому. Важливо пам’ятати, що зміст легуючих елементів в маркуванні представлено у відсотках. Хром забезпечує даної стали корозійну стійкість.
 • «Н10» — 10% нікелю. Нікель відповідає за опір впливу кислот, що також підвищує корозійну стійкість.
 • «Т» — титан. Значення не вказано, це означає, що зміст елемента не є достатньо вагомим. Таке позначення говорить про те, що зміст елемента не більше 1-1,5%. Однак навіть така кількість титану запобігає утворенню міжкристалітної корозії.

У маркуванні вказані лише основні легуючі елементи. Повний хімічний склад для будь-якої марки наведено в Марочник сталей. Звідти ж можна почерпнути і відомості про властивості стали.

Проаналізувавши склад 12Х18Н10Т, використовуючи поглиблені знання про вплив легуючих добавок, можна зробити висновок, що дана сталь:

 • може використовуватися для виробів, що працюють в агресивних середовищах;
 • має високу стійкість до електрохімічної корозії;
 • підходить для слабонавантажених деталей в хімічно активних середовищах;
 • може бути використана для навантажених деталей, що працюють тривалий час при температурах до 600 градусів.

На практиці 12Х18Н10Т часто застосовується для зварної апаратури, деталей печей і нагрівальних систем. Високі експлуатаційні характеристики даної стали дозволяють застосовувати її у великій кількості галузей, де потрібно підвищена корозійна стійкість .

За аналогією з розглянутим прикладом стали 12Х18Н10Т, використовуючи високу інформативність вітчизняної системи маркування та знання про вплив легуючих елементів, можна для будь-якої марки зробити висновок про її характеристиках.

Сталь 08Х18Н10Т (ЕІ914)


Корозійна стійкість сталі 08Х18Н10Т

    За ГОСТ 7350-77. ГОСТ 5582-72, ГОСТ 4986-79 сталь 08Х18Н10Т не повинна бути схильна до міжкристалітної корозії при випробуванні за методами AM і АМУ ГОСТ 6032-89 з тривалістю витримки в контрольних розчинах відповідно протягом 24 і 8 ч. Випробування проводять на зразках після провокуючого нагріву при 650 ° С протягом 1 год.

Структура стали 08Х18Н10Т

    Сталь 08Х18Н10Т за структурою, технологічними властивостями, службовим і фізичних характеристиках близька сталей 12Х18Н10Т і 12Х18Н9Т. Від зазначених марок вона відрізняється дещо кращою стійкістю зварних з’єднань проти ножовий і міжкристалітної корозії в умовах хімічного виробництва.
    Для сталі 08Х18Н10Т (подібно сталям 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т і 08Х18Н10) допускається експлуатація при температурах від -269 до 600 ° С без обмеження тиску.

Сварка стали 08Х18Н10Т

    При автоматичному зварюванні під флюсами для сталі 08Х18Н10Т зазвичай ісіолиуют тe ж присадочні матеріали, що і для сталей 12Х18Н10Т і 12Х18Н9Т.

наверх © Використання матеріалів з сайту можливе лише з дозволу ТОВ «ЛАСМЕТ»

Приклад розшифровки марки стали 12х18н10т.

Приклад розшифровки марки стали 12х18н10т.

C — ВУГЛЕЦЬ. У присутності 0,1% вуглецю сталь має при >900 о С повністю аустенитную структуру, що пов’язано з сильним аустенітообразующім впливом вуглецю.

Cr — ХРОМ. Являє собою основний елемент, що забезпечує здатність металу до пасивації і забезпечує її високу корозійну стійкість.

Ni — НИКЕЛЬ. Вплив нікелю на корозійну стійкість в стали цього класу проявляється в тому, що він, володіючи підвищеним опором дії кислот, повідомляє це властивість стали.

Ti — ТИТАН. Введенням титану усувається схильність до міжкристалітної корозії, тому що він сильний карбидообразующих елемент. Він в процесі кристалізації пов’язує вуглець в тугоплавкий карбід TiC, тому виключається можливість утворення карбідів хрому і зменшення його концентрації в аустеніт.

Наша продукція

 • 08х18н10т розшифровка
 • 08х18н10т розшифровка

  Повітроводи і димоходи і оцинковані

 • 08х18н10т розшифровка

  Арматура стрижнева ГОСТ 5781-82

  Арматура стрижнева ГОСТ 5781-82

 • 08х18н10т розшифровка

  лист гарячекатаний
  лист холоднокатаний
  лист рифлений
  лист оцинкований
  Лист просічно-витяжної
  Профнастіл.Настіл гратчастий

 • 08х18н10т розшифровка

  Труби. Лист. Коло.

 • 08х18н10т розшифровка
 • 08х18н10т розшифровка

  Труби водогазопровідні (Ду ВГП)

 • 08х18н10т розшифровка

  Дріт загального призначення

  Дріт для армування

  Марки нержавіючої сталі — класифікація, розшифровка

  Сталь, що володіє антикорозійними властивостями, активно використовується у багатьох сферах діяльності; таку високу популярність вона здобула тому, що володіє якостями, які недосяжні для багатьох інших металевих сплавів. Перші марки нержавіючої сталі з’явилися в 1913 році, коли Гаррі Бреарлі винайшов сплав, що володіє винятковою стійкістю до утворення і розвитку корозії. Саме з цього моменту, який став важливою віхою в розвитку металургійної та багатьох інших галузей промисловості в усьому світі, і починається історія нержавійки, активно і успішно використовується людиною вже більше 100 років.

  08х18н10т розшифровка

  Готові рулони нержавіючої сталі

  Що ми знаємо про нержавіючої сталі?

  Корозійностійка сталь або нержавіюча сталь — це сплав, що складається з заліза і вуглецю, додатково збагачений спеціальними елементами, що додають йому високу стійкість до негативних факторів зовнішнього середовища. Основним з таких елементів є хром. У складі нержавіючої сталі його міститься не менше 10,5%. Хром, крім антикорозійних властивостей, надає таким металам ще цілий ряд позитивних характеристик:

  • хорошу оброблюваність методом холодного формування;
  • виняткову міцність;
  • здатність отримувати надійні з’єднання методом зварювання;
  • можливість тривалої експлуатації без втрати своїх характеристик;
  • привабливий зовнішній вигляд.

  Хром, що міститься в нержавіючої сталі в досить великих кількостях, сприяє формуванню поверхневої оксидної плівки. Саме вона і захищає метал від корозії.

  08х18н10т розшифровка

  Сталь листова нержавіюча

  Різні марки (види) нержавіючої сталі, а їх на сьогоднішній день створено понад 250-ти, містять в своєму хімічному складі як хром, так і ряд інших легуючих добавок, найбільш поширеними з яких є нікель, титан, молібден, ніобій і кобальт. Природно, що стали з різними пропорціями легуючих елементів в своєму складі, відрізняються різними характеристиками і областями застосування.

  Як і в сплавах будь-якого іншого типу, обов’язковим елементом в складі нержавіючої сталі є вуглець. Саме цей елемент і надає отриманого металевого сплаву твердість і міцність.

  Сьогодні без використання нержавіючої сталі неможливо уявити собі практично жодну галузь промисловості. Марки цього сплаву, всі з яких відрізняє здатність успішно експлуатуватися навіть в самих агресивних середовищах, використовуються для виробництва столових приладів і медичних інструментів, ємностей для харчових рідин і продуктів, труб для транспортування агресивних середовищ, побутової техніки, а також багато чого іншого.

  08х18н10т розшифровка

  Прутки з нержавіючої сталі

  Види і класифікація нержавійки

  Марки (види) нержавіючої сталі підрозділяються на кілька категорій, Кожна з них характеризується певним хімічним складом і внутрішньою структурою матеріалу. Кожна з цих категорій сталей відрізняється певними технічними і експлуатаційними характеристиками, які і визначають області їх використання. У сучасній промисловості використовуються корозійностійкі стали наступних категорій.

  Хромисті стали з феритної внутрішньою структурою

  Такі сплави, в складі яких міститься досить велика кількість хрому (близько 20%), переважно використовуються на підприємствах важкої промисловості і для виробництва елементів опалювальних систем. Відрізняє їх не тільки виняткова корозієстійких, але і хороша здатність до намагнічування. За рівнем затребуваності ці стали порівняні зі сплавами з аустенітної структурою, але при цьому вони коштують значно дешевше.

  Марки нержавійки з аустенітної внутрішньою структурою

  Такі сплави, в складі яких хрому і нікелю міститься до 33%, є найбільш використовуваними в усьому світі (70%) типами нержавіючих сталей. Відрізняються вони як виняткової корозійної стійкістю, так і високими показниками міцності.

  Нержавіючі сталі з мартенситной і ферритно-мартенситной структурою

  Вони характеризуються голчастою вуглецевої структурою, що і робить їх найміцнішими з усіх типів нержавіючих сплавів. Крім того, нержавіючі стали даної категорії дуже стійкі до зносу і можуть експлуатуватися при високих температурах. У їх складі, що також важливо, міститься мінімальна кількість шкідливих домішок.

  Марки нержавійки з комбінованою структурою

  Такі стали, які можуть мати аустенитно-феритної або аустенитно-мартенситную структуру, є продуктом застосування інноваційних технологій і оптимально поєднують всі переваги сплавів інших типів.

  Знати структуру певної марки нержавійки, яка і формує її основні характеристики, важливо для того, щоб оптимально підбирати її для вирішення необхідних завдань.

  08х18н10т розшифровка

  Посуд з нержавіючої сталі

  Розшифровка марок нержавіючої сталі

  Для того щоб правильно підібрати марку корозійностійкої сталі для реалізації тих чи інших цілей, найзручніше скористатися спеціальними довідниками. У них наведена інформація про всі можливі варіанти позначення таких сплавів в різних країнах світу. Серед величезного розмаїття марок, можна виділити ті, які набули найбільшого поширення серед фахівців у багатьох країнах світу. До них можна віднести наступні марки нержавіючих сталей з аустенітної структурою.

  • 10Х13Н17М3Т, 10Х13Н17М2Т: відрізняє ці марки, крім виняткової корозійної і термічної стійкості, хороша здатність утворювати зварні з’єднання. Завдяки таким якостям, вироби зі сплавів даних марок можуть успішно експлуатуватися в умовах підвищених температур і контактувати навіть з дуже агресивними середовищами. Складовими елементами таких сплавів, які і визначають їх унікальні характеристики, є: хром (16-18%), молібден (2-3%), нікель (12-14%), вуглець (0,1%), кремній (0, 8%), мідь (0,3%), титан (0,7%), марганець (2%), сірка (0,02%), фосфор (0,035%). В інших країнах ці марки позначаються інакше, зокрема: в Китаї — OCr18Ni12Mo2Ti, в Японії — SUS316Ti, в США — 316Ti, у Франції — Z6CNDT17-12.
  • 08Х18Н10, 08Х18Н9: дані марки стали використовуються для виробництва труб різних перетинів, елементів пічного обладнання, на підприємствах хімічної промисловості. До складу таких сталей входять: хром (17-19%), титан (0,5%), нікель (8-10%), вуглець (0,8%).

  08х18н10т розшифровка

  Повітроводи з нержавіючої сталі

  • 10Х23Н18: нержавіючі сталі даної марки належать до категорії жароміцних. При їх використанні слід мати на увазі, що при виконанні їх відпустки вони можуть ставати крихкими. До складу сталей даної марки входять: хром (22-25%), нікель (17-20%), марганець (2%), кремній (1%).
  • 08Х18Н10Т: вироби з нержавійки даної марки добре зварюються навіть без попереднього підігріву і не втрачають своєї корозійностійкої навіть при високих температурах. Недостатньо висока міцність, якої відрізняються стали даної марки, легко поліпшується шляхом їх термічної обробки, яку рекомендує виконувати і ГОСТ 5632-72.
  • 06ХН28МДТ: унікальна марка сталі, зварні конструкції з якої здатні успішно експлуатуватися навіть в дуже агресивних середовищах. Склад даної марки корозійностійкої сталі включає в себе: хром (22-25%), нікель (26-29%), мідь (2,5-3,5%).
  • 12Х18Н10Т: вироби з даної марки сталі, що відрізняється високою термічною стійкістю і винятковою ударною в’язкістю, переважно використовуються на підприємствах з переробки нафти, в хімічній, целюлозно-паперової промисловості, а також в будівництві.

  08х18н10т розшифровка

  Таблиця відповідностей основних марок нержавіючих сталей і хімічний склад

  До маркам нержавіючої сталі з мартенситной структурою відносяться: 40Х13, 20Х13, 12Х13, 30Х13. Вироби з даних марок нержавійки можна з’єднувати методом зварювання, з них, в основному, виготовляють ріжучий і вимірювальний інструмент, ресорні елементи. Великими перевагами таких виробів є практично повна відсутність в них внутрішніх дефектів (флокенов), до того ж, вони не стають більш крихкими після виконання відпустки.

  До корозійностійким сталей з феритної структурою відносяться: 08Х17, 08Х18Т1, 08Х13. З стали даних марок не рекомендується виготовляти деталі, які будуть зазнавати значних ударні навантаження і експлуатуватися при знижених температурах.

  Для того щоб розібратися в якісному і кількісному складі нержавіючої сталі, досить розшифрувати її марку. Алгоритм такий розшифровки досить простий:

  • по першому числу, що стоїть в марці стали, визначають кількісний вміст в ній основного після заліза елемента — вуглецю (обчислюється в сотих частках відсотка);
  • вміст у складі стали інших елементів (обчислюються в цілих відсотках), визначають по цифрам, які стоять за літерами, якими такі елементи і позначають (Х — хром, Н — нікель, М — молібден і т.д.).

  Широкий асортимент марок нержавіючої сталі дозволяє знайти оптимальний для себе варіант. Слід враховувати, що окремі види нержавійки можу взаимозаменяться в певних межах. Якщо при виборі стали виникли труднощі, потрібно звертатися до технічних консультантів спеціалізованих фірм.

  Нержавіюча сталь марки 08х18н10т

  Зміст

  • Хімічні склад стали 08х18н10т
  • Фізичні властивості стали 08х18н10т
  • Аналоги стали 08х18н10т
  • Застосування нержавіючої сталі 08х18н10т

  ГОСТ 5632-72 відносить нержавіючу сталь 08х18н10т до сталей аустенітного класу. Це немагнітна, жароміцний, коррозионностойкая нержавіюча сталь.

  Хімічний склад стали 08х18н10т

  У сплав нержавійки 08Х18Н10Т в якості додаткового легирующего компонента доданий титан (до 0,7%), який надає додаткову механічну твердість цій марці стали. Також ГОСТ 5632-72 допускає присутність в складі в незначних (до 0,1 — 0,3%) кількостях молібдену і до 0,4% міді.

  Таблиця хімічних властивостей стали 08х18н10т

  08х18н10т розшифровка

  Фізичні властивості стали 08х18н10т

  Нержавійка 08х18н10т відрізняється хорошою зварюваністю. Рекомендовані способи зварювання — ручна дугова зварка, аргонно-дугове зварювання в середовищі захисних газів вольфрамовим електродом, точкове зварювання, ЕШС.

  У незагартованим стані ця марка стали схильна до міжкристалітної корозії. Рекомендована максимальна температура, при якій можливо експлуатувати сталь 08х18н10т без зміни механічних властивостей 800 ° С.

  Сталь 08х18н10т добре полірується, в тому числі до дзеркального блиску.

  Таблиця основних фізичних властивостей 08х18н10т

  08х18н10т розшифровка

  Сталь 08х18н10т аналоги

  Найближчий відомий зарубіжний аналог стали 08х18н10т — нержавіюча сталь марки aisi 321. Крім того, у різних виробників існують власні маркування сталей, які використовуються в якості заміни 08х18н10т.

  Аналоги нержавійки 08Х18Н10Т

  08х18н10т розшифровка

  Застосування нержавіючої сталі 08х18н10т

  Нержавіюча сталь 08х18н10т, або як її ще часто називають «технічна нержавійка», застосовується в багатьох галузях виробництва:

  • Виробництво тонколистового металопрокату і безшовних нержавіючих труб
  • Виготовлення зварної апаратури, зварювальних електродів, іскрових запальних свічок.
  • Виробництво обладнання і деталей, що працюють в середовищах підвищеної агресивності, в тому числі, зварних конструкцій.
  • Хімічна промисловість: для виготовлення ємностей і трубопроводів (труб та трубопровідної арматури), що контактують з кислими і лужними середовищами, в тому числі, з агресивними сольовими розчинами.
  • Виробництво обладнання, що працює в діапазоні середніх (до 800 ° С) температур: пічної арматури, теплообмінників, корпусу і деталі теплових і парових котлів.
  • Нафтогазова промисловість: для виробництва резервуарів і цистерн, призначених для зберігання речовин (зріджених газів) під тиском.
  • Поліровані види стали цієї марки можуть використовуватися в якості декоративного матеріалу.

  З американськими аналогами нержавіючої сталі 08х18н10т ознайомтеся за посиланням:

  Читайте також:


  Внимание, только СЕГОДНЯ!
 • Закладка Постоянная ссылка.

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *